Samtykke for drift av Sigynfeltet går ut 31. desember 2022.

Ptil har no gitt samtykke til forlenga drift av Sigyn fram til 31. desember 2032.

Sigyn

Sigynfeltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer søraust for Sleipner Øst. Havdjupna i området er 70 meter. Sigyn blei påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2001. Feltet er bygt ut med ei havbotnramme kopla til Sleipner Øst. Produksjonen starta i 2002.

Kjelde: norskpetroleum.no