Operatør: Equinor Energy AS

Utvinningsløyve: 089

Innretning: Vigdis Boosting Stasjon (VBS)

Anna informasjon: Formålet med VBS-prosjektet er å akselerere oljeproduksjonen og auke oljeutvinninga frå Vigdis-feltet.

Vigdis

Vigdisfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, mellom felta Snorre, Statfjord og Gullfaks. Havdjupna i området er 280 meter. Vigdis blei påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1994. Feltet består av fleire førekomstar, og er bygt ut med sju havbotnrammer og to satellittbrønnar som er kopla til Snorre A-innretninga. Produksjonen starta i 1997.

Kjelde: norskpetroleum.no