Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 050

Brønn: 34/10-O-3 og 34/10-O-4

Innretning: Transocean Norge

Gullfaks

Gullfaksfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 130-220 meter. Gullfaks blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks fase I blei godkjent i 1981. PUD for Gullfaks fase II blei godkjent i 1985. Produksjonen starta i 1986. Feltet er bygt ut med tre integrerte prosess-, bore- og bustadinnretninger med betongunderstell (Gullfaks A, B og C).

Kjelde: norskpetroleum.no