Operatør: Equinor 


Utvi
nningsløyve: 104 
 

Brønn: 20/9-O-3 H 
 

Innretning: Transocean Norge 

Oseberg

Osebergfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 100 meter. Oseberg blei påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1984. Feltet er bygt ut i fleire fasar. Produksjonen starta i 1988.

Oseberg feltsenter omfattar dei tre plattformane Oseberg A, B og D i den sørlege delen av Osebergfeltet. Oseberg C-plattformen ligg 14 kilometer nord for feltsenteret.

Kjelde: norskpetroleum.no og Equinor