Operatør: Equinor Energy AS

Felt: Valemon

Innretning: Noble Lloyd Noble

Annan info: Samtykket omfattar bruk av den flyttbare boreinnretninga Noble Lloyd Noble for boring og komplettering på Valemon-feltet.

Valemon

Valemon ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Havdjupet er 135 meter. Valemon blei påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med ei fast produksjonsinnretning i stål med forenkla separasjonsprosess. Innretninga blir fjernstyrt frå eit driftssenter på land. Produksjonen starta i 2015.

Kjelde: norskpetroleum.no