Operatør: Equinor Energy AS

Utvinningsløyve: 043

Brønn: 30/4-A-11 og 30/4-A-16

Innretning: Maersk Intrepid

Anna informasjon:

Maersk Intrepid har stått på Martin Linge-feltet sidan hausten 2018, men har fungert som flotell. Riggen vil bli ståande på same lokasjon under borekampanjen.