Operatør: Equinor Energy AS

Felt: Sigyn og Sleipner

Innretning: Deepsea Atlantic

Sigyn

Sigynfeltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer søraust for Sleipner Øst. Havdjupna i området er 70 meter. Sigyn blei påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2001. Feltet er bygt ut med ei havbotnramme kopla til Sleipner Øst. Produksjonen starta i 2002.

Kjelde: norskpetroleum.no

Sleipner Vest

Sleipner Vest ligg i den midtre delen av Nordsjøen. Havdjupna i området er 110 meter. Sleipner Vest blei påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1992. Feltet er bygt ut med produksjons- og brønnhovudinnretninga Sleipner B, som blir fjernstyrt frå Sleipner A-innretninga på Sleipner Øst. Produksjonen starta i 1996.

Kjelde: norskpetroleum.no

Sleipner Øst

Sleipner Øst ligg i den midtre delen av Nordsjøen. Havdjupna er 82 meter. Sleipner Øst blei påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjend i 1986. Feltet er bygt ut med Sleipner A, ei integrert prosess-, bore- og bustadinnretning med understell av betong. Utbygginga omfattar også Sleipner R stigerøyrsinnretning, som knyttar Sleipner A til røyrleidningane for gasstransport, og Sleipner FL flammetårn. Produksjonen starta i 1993.

Kjelde: norskpetroleum.no