Operatør: Equinor Energy AS

Felt: Johan Sverdrup

InnretningDeepsea Atlantic

Annan info: Samtykket omfattar bruk av den flyttbare boreinnretninga Deepsea Atlantic til produksjonsboring/komplettering/midlertidig tilbakeplugging på Johan Sverdrupfeltet.