Samtykket er ei forlenging av eksisterande samtykke fram til 2. oktober 2021.

Floatel Endurance er ei halvt nedsenkbar bustadinnretning levert frå Keppel FELS-verftet i Singapore i 2015. Ho er eigt og blir drive av det svenske selskapet Floatel International AB.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2016.

Martin Linge

Martin Linge-feltet ligg nær grensa til britisk sektor i den nordlege delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Havdjupna er 115 meter. Martin Linge blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er ei fullt integrert fast produksjonsinnretning og ein flytande lager- og lasteeining (FSO) for oljelagring.

Feltet er under utbygging.

Kjelde: norskpetroleum.no