Samtykke for drift av Statfjord Øst går ut 9. mars 2024.

Ptil har no gitt samtykke til forlenga drift av Statfjord Øst fram til 10. august 2026.  

Statfjord Øst

Statfjord Øst ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, sju kilometer nordaust for Statfjord. Havdjupna i området er 150-190 meter. Statfjord Øst blei påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1990. Feltet er bygt ut med to havbotnrammer for produksjon og ei for vassinjeksjon, som er knytt til Statfjord C-innretninga. I tillegg er det bora to produksjonsbrønnar frå Statfjord C. Produksjonen starta i 1994.

Kjelde: norskpetroleum.no