Operatør: ConocoPhillips

Utvinningsløyve: 018

Innretning: West Linus

Annan informasjon: Samtykket omfattar bruk av innretningen West Linus for produksjonsboring, komplettering og permanent plugging og forlating av brønnar i Ekofiskområdet. Samtykket varar fram til 31.12.2028.