Operatør: Aker BP

Felt: Hod

Utvinningsløyve: 033

Innretning: Maersk Invincible