Operatør: Aker BP 

Utvinningsløyve: 019 

Innretning: Maersk Integrator 

Ula

Ulafeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna i området er 70 meter. Ula blei påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1980. Feltet er bygt ut med tre innretningar for produksjon, boring og innkvartering, som er knytt saman med bruer. Produksjonen starta i 1986.

Kjelde: norskpetroleum.no