Operatør: Aker BP 

Utvinningsløyve: 364, 026, 442 og 873 

Innretning: Deepsea Stavanger