Operatør: Aker BP 

Felt: Volund 

Utvinningsløyve: 150 

Innretning: Deepsea Nordkapp 

Volund

Volundfeltet ligg i den midtre delen av Nordsjøen, ti kilometer sør for Alvheim. Havdjupna i området er 120-130 meter. Volund blei påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2007. Feltet er bygt ut med ei havbotnramme med fire horisontale produksjonsbrønnar og ein injeksjonsbrønn. Botnramma er kopla opp til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Alvheim. Produksjonen starta i 2009. Seinere er enda ei havbotnramme installert.

Kjelde: norskpetroleum.no