Operatør: Aker BP ASA

Utvinningsløyve: 146/333

Brønn:  2/4-U-77

Prospektnamn: King Lear

Innretning: Deepsea Nordkapp

Anna informasjon:

2/4-21 (King Lear) er eit funn i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer nord for Ekofisk og 50 kilometer nord for Valhall. Havdjupna er 70 meter. Funnet blei påvist i 2012 og avgrensa med brønnane 2/4-21 A i 2012 og 2/4-23 S i 2015. Reservoaret inneheld gass og kondensat i sandstein av jura alder i Ula- og Farsundformasjonane og har høgt trykk og høg temperatur (HTHT). Plan for utbygging og drift (PUD) er venta levert i slutten av 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no