Aker BP har søkt Ptil om samtykke til fjerning av Valhall DP, Valhall PCP og Valhall QP stålunderstell. Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.