Operatør: Aker BP
Brønnamn: 7/11-14 S
Prospektnamn: Mugnetind
Utvinningsløyve: 906
Geografiske koordinatar:

  • 57° 06' 12.674" Nord
  • 02° 37'41.559" Aust

Havdjupne: 72 meter
Innretning: Maersk Integrator