Operatør: Aker BP

Felt: Ivar Aasen

Utvinningsløyve: 001 B

Innretning: Maersk Integrator