Felt: Ærfugl

Operatør: Aker BP

Annan info: Samtykket omfattar bruk av produksjonsbrønnane G-1AH og H-1H med tilhøyrande brønnrammer, røyrleidningar, ventiltre og kontroll- og kraftkablar.

Ærfugl

Ærfuglfeltet ligg i den nordlege delen av Norskehavet, like vest for Skarv. Havdjupna er 350-450 meter. Ærfugl blei påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i april 2018. Feltet er knytta til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv. Produksjonen starta i 2020.

Kjelde: norskpetroleum.no