Operatør: Wintershall Dea

Utvinningsløyve: 435

Felt: Dvalin

Havdjupne: 385

Annan info:

Dvalin ligg i den sentrale delen av Norskehavet og består av to separate strukturar; Dvalin Øst og Dvalin Vest. Dvalin Øst blei påvist i 2010 og ligg 15 kilometer nordvest for Heidrun. Dvalin Vest blei påvist i 2012 og ligg 3,5 kilometer vest for Dvalin Øst. Plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i mars 2017. Utbyggingskonseptet er ei havbotnramme med fire gassprodusentar kopla til Heidrun-plattformen.