Operatør: Wintershall Dea

Utvinningsløyve: 248/248B og 090C

Innretning: West Mira

Felt: Vega

Varigheit: 409 dagar

Annan info: Samtykket omfattar produksjonsboring på Vegafeltet med den flyttbare boreinnretninga West Mira. Innretninga vert operert av Seadrill, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2019.

Vega

Vegafeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 28 kilometer vest for Gjøa. Havdjupna i området er 370 meter. Feltet er bygt ut med tre havbotnrammer knytt til prosessanlegget på Gjøa-innretninga. Produksjonen starta i 2010.

Kjelde: norskpetroleum.no