Utvinningsløyve: 248 og 475BS/CS

Innretning: Island Constructor

Felt: Maria og Vega

Oppstart: Midten av mars 2020

Varigheit: Søkeperioden strekk seg til 31. desember 2022.

Annan info

Samtykket omfattar lett brønnintervensjon som inneber kabelbasert brønnvedlikehald, der ein kabel føres direkte gjennom sjø og ned i brønn utan bruk av stigerøyr.

Brønnintervensjonsaktivitetane skal utførast med Island Constructor som fikk samsvarstuttalelse (SUT) i september 2010.

Innretninga opererast av Island Offshore Management.