Samtykket gjeld boring av produksjonsbrønn på Knarrfeltet i utvinningsløyve 373S.

Aktiviteten startar etter planen i februar/mars 2020, og er venta å vare i 65 dagar.

Borgland Dolphin er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H3. Innretninga fekk samsvarsfråsegn i september 2004.