Produksjonen frå Valhall DP skal stengast ned i løpet av dei neste årane. Ein brønn er, per i dag, i produksjon. Dette samtykket omfattar plugging og fjerningsarbeid på fleire brønnar.

Maersk Invincible er ei oppjekkbar boreinnretning eigd av Maersk Drilling, Danmark. Ho vart levert frå Daewoo-verftet i Sør-Korea i 2016, har klasse i DNV GL og er registrert i Singapore.

Maersk Invincible fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2017.

Valhall

Valhall ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen. Havdjupna er 70 meter. Valhall blei påvist i 1975, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1977. Feltet blei opprinneleg bygt ut med tre innretningar for bustad (QP), boring (DP) og prosessering (PCP). Produksjonen starta i 1982.

PUD for Valhall brønnhovudinnretning (WP) og Valhall vassinjeksjonsinnretning (IP) blei godkjent i henhaldsvis 1995 og i 2000. Innretningane er bundne saman med bruer. PUD for to brønnhovudinnretningar på nord- og sørflankene blei godkjent i 2001. PUD for Valhall vidareutvikling vart godkjent i 2007. Den omfatta ei bustad- og prosessinnretning (PH) som erstatta aldrande innretningar på feltet. PUD for Valhall Flanke Vest blei godkjent i 2018. Den omfattar ei brønnhovudplattform som vanlegvis er ubemanna.

Kjelde: norskpetroleum.no