Revfeltet tilhører utvinningstillatelse 038 C, hvor Repsol er operatør. Denne utvinningstillatelsen hadde tidligere gyldighet til 1.4.2021, men er nå utvidet til 31.12.2023.

På bakgrunn av dette har Repsol søkt Ptil om samtykke til forlenget levetid for Revfeltet. Vi har nå gitt Repsol samtykke til bruk av innretningene på Rev fram til 31.12.2023.

Fakta om Revfeltet (norskpetroleum.no)