Operatør: Okea 

Innretning: Draugen
 
Annan info: Draugen bruker primært gass til å drive turbinar for produksjon av elektrisk kraft og til vassinjeksjon. Når DLTP-prosjektet er ferdig, som inkluderer modifikasjonar topside Draugen og Subsea, kan ein bruke importert gass fra Åsgard Transport System gjennom Draugen gass-eksport blanda med eksport-gass som drivstoff om bord på Draugen.