Operatør: Norske Shell A/S

Utvinningsløyve: 373 S

Vanndybde: 410 meter

Felt: Knarr

Oppstart: Mai 2020

Knarr

Knarr ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordaust for Snorre. Havdjupna er 400 meter. Knarr blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med eit produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbotnrammer med seks brønnar for produksjon og injeksjon. Produksjonen starta i 2015.

Kjelde: norskpetroleum.no