Operatør: Neptune Energy Norge AS

Brønnamn: 35/9-16 og 35/9-16 A

Prospektnamn: Hamlet

Utvinningsløyve: 153

Geografiske koordinatar:

  • 61°27'02.7100" Nord
  • 03°58'07.3770" Aust

Havdjupne: 358 meter

Varigheit: Inntil 53 dagar

Innretning: Deepsea Yantai