Samtykket omfattar bruk av ei ny havbotninnretning, som skal knyttast opp til Gjøainnretninga, og som er ein del av utvidingsprosjektet Gjøa P1. 

Gjøa

Gjøafeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordaust for Troll. Havdjupna i området er 360 meter. Gjøa blei påvist i 1989, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2007. Feltet er bygt ut med fire havbotnrammer og ein satellittbrønn kopla til ei halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning. Produksjonen starta i 2010.

Kjelde: norskpetroleum.no