Operatør: Neptune Energy Norway

Brønnamn: 34/4-15 S og 34/4-15 A (sidesteg)

Prospektnamn: Dugong

Utvinningsløyve: 882

Geografiske koordinatar:

  • 61° 33’ 45.83’’ Nord
  • 02 °02 ’37.52’’ Aust

Havdjupne: 331 meter

Varigheit: Frå 44 til 90 dagar

Innretning: Deepsea Yantai