Samtykket omfattar bruk av den flyttbare boreinnretninga West Phoenix til boring av produksjonsbrønner på Fenja-feltet i utvinningsløyve 586.

West Phoenix er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen moss Maritim CS50 og opereres av Seadrill. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) i 2008.