Operatør: Lundin Norway  
Utvinningsløyve: 148 
Innretning: Rowan Viking 
Felt: Brynhild 
Varigheit: 131 dagar 

Rowan Viking er ei oppjekkbar, flyttbar boreinnretning bygd i Singapore i 2010. Rowan Viking vert operert av Rowan Norway Ltd. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i august 2014.