Operatør: Lundin Norway AS

Utvinningsløyve: 609

Brønn: 7221/4-1

Annan info:
West Bollsta vert operert av Seadrill Europe Management AS, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil 6. oktober 2020.