Operatør: Lundin Energy Norway

Utvinningsløyve: 338 

Innretning: Rowan Viking

Felt: Edvard Grieg 

Varigheit: 265 dagar 

Edvard Grieg

Edvard Grieg ligg på Utsirahøgda i den sentrale delen av Nordsjøen, 35 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna i området er 110 meter. Edvard Grieg blei påvist i 2007, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Feltet er bygt ut med ei botnfast innretning med stålunderstell og fullt prosessanlegg. Det blir brukt ein oppjekkbar rigg for boring og komplettering av brønnar.  Produksjonen starta i 2015.

Kjelde: norskpetroleum.no