Operatør: Lundin Norway AS

Felt: Edvard Grieg

Planlagt oppstart: Andre eller tredje kvartal 2020.

Varigheit: 11 dagar.

Om samtykket:

Samtykket omfattar arbeid for å knytta prøveproduksjonen frå Rolvsnesreservoaret til Edvard Grieg-innretninga.

16/1-12 (Rolvsnes/Edvard Grieg Sør) er eit funn i den midtre delen av Nordsjøen, like sør for Edvard Grieg-feltet. Havdjupna er 100 meter. Funnet blei påvist i 2009.

I 2019 godkjende styresmaktene ein søknad om eitt års testproduksjon for å betre forstå reservoaret. Testproduksjonen skal etter planen starta i 2021. Brønnstrømmen fra Rolvsnes skal prosesserast på Edvard Grieg.