Samtykket gjeld drift av Tune fram til 10.september 2032 og Tune Sør til 14. november 2025.

Tune

Tune er eit gasskondensatfelt som ligg om lag ti kilometer vest for Oseberg i den nordlege delen av Nordsjøen. Equinor er operatør for feltet. Tune er bygd ut med ei undervassløysing som er knytt til Oseberg feltsenter. Produksjonen starta i 2002. Seinare vart Tune Sør bygd ut med ein undervassbrønn og knytt til brønnramma på hovudfeltet.

Hva er levetidsforlengelse?

Ny teknologi, nye driftsmetoder og tiltak som gjør det mulig å få opp mer olje og gass enn det som opprinnelig var planen, gjør at rettighetshaverne ofte ønsker å bruke de gamle innretningene også etter at de har nådd aldersgrensen.
Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.