Operatør: Equinor Energy AS

Brønnamn: 6407/1-8 S

Prospektnamn: Appolonia

Utvinningsløyve: 263 D og 263 E

Geografiske koordinatar:

  • 64° 59' 55.64" Nord
  • 07° 11' 30.10" Aust

Havdjupne: 295 meter

Varigheit: 54 dagar

Innretning: West Hercules