Samtykket gjeld drift av Veslefrikk fram til 21.desember 2022.

Veslefrikk

Veslefrikk ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Havdjupna er 185 meter. Veslefrikk blei påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1987. Feltet er bygt ut med to innretningar; Veslefrikk A, som er ei fast brønnhovudinnretning i stål, og Veslefrikk B, som er ei halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og bustadkvarter. Produksjonen starta i 1989.

Hva er levetidsforlengelse?

Ny teknologi, nye driftsmetoder og tiltak som gjør det mulig å få opp mer olje og gass enn det som opprinnelig var planen, gjør at rettighetshaverne ofte ønsker å bruke de gamle innretningene også etter at de har nådd aldersgrensen.
Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.