Equinor sitt eksisterande samtykke til bruk av Troll B-innretninga varer fram til september 2020. For å kunne utvinna dei resterande reservane i feltet, har dei søkt om samtykke til forlenga bruk av Troll B og tilknytta undervassinnretningar.

Vi har no gitt samtykke til bruk av Troll B-innretninga fram til 30. september 2030.