Operatør: Equinor Energy AS  

Innretning: Deepsea Atlantic 

Felt: Vigdis

Varigheit: 40 døgn  

Annan info: Samtykket omfattar plugging og forlating og produksjonsboring. Deepsea Atlantic er operert av Odfjell Drilling, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2009.

Vigdis

Vigdisfeltet ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, mellom felta Snorre, Statfjord og Gullfaks. Havdjupna i området er 280 meter. Vigdis blei påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1994. Feltet består av fleire førekomstar, og er bygt ut med sju havbotnrammer og to satellittbrønnar som er kopla til Snorre A-innretninga. Produksjonen starta i 1997.

Kjelde: norskpetroleum.no