Samtykket gjeld lett brønnintervensjon i perioden 21.08.2020 til 15.06.2025 i fleire felt/produksjonslisensar i både Nordsjøen og Norskehavet. 

AKOFS Seafarer fekk samsvarsuttalelse fra Ptil den 21.08.2020.