Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 089

Innretning: Deepsea Altantic

Felt: Tordis og Vigdis

Oppstart: Midten av mars 2020

Varigheit: 196 dagar

Annan info: Samtykket omfattar tilbakeplugging, boring og komplettering av brønnar med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Atlantic. Innretninga vert operert av Odfjell Drilling, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2009.