Annan info:
Askepott vert operert av KCA Deutag Drilling Norge AS, og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil 28. november 2017.