Operatør: Equinor Energy

Felt: Snøhvit

Brønn: 7120/7-U-1

Innretning: West Hercules

Annan info: Samtykket gjeld boring av undersøkingsbrønn djupare enn 200 meter under sjøbotn, jamfør forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, fjerde ledd bokstav a.

Brønnen skal borast med den flyttbare innretninga West Hercules.

Snøhvit

Snøhvit ligg i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlege Barentshavet. Havdjupna i området er 310-340 meter. Snøhvit blei påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2002. Utbygginga inkluderer fleire havbotnrammer. To brønnslisser vert brukt til CO2­-injeksjon. Produksjonen starta i 2007.

Kjelde: norskpetroleum.no