Samtykket gjeld boring av undersøkingsbrønn djupare enn 200 meter under sjøbotn med Transocean Enabler.

Arbeidet skal etter planen starte i første kvartal i 2020, og er venta å vare i tre dagar.

Brønnen skal borast med den flyttbare boreinnretninga Transocean Enabler.

Transocean Enabler er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av CAT D-typen. Ho vart levert frå Daewoo-verftet i Sør-Korea i 2016, er registrert i Norge og har klasse i DNV-GL.