Operatør: Equinor

Brønnamn: 31/11-1 S

Prospektnamn: Stovegolvet

Utvinningsløyve: 785 S

Geografiske koordinatar:

  • 60° 06’ 04.87’’ Nord
  • 003° 34’ 31.79’’ Aust

Havdjupne: 289 meter

Varigheit: 27 dagar

Oppstart: primo februar 2021

Innretning: Deepsea Atlantic

Anna informasjon: Etter avslutta boring og datainnsamling, vil hovudbrønnen bli permanent plugga.