Operatør: Equinor

Brønnamn: 31/1-2 S og 31/1-2 A

Prospektnamn: Røver Nord

Utvinningsløyve: 923

Geografiske koordinatar:

  • 60° 57’ 04.92’’ Nord
  • 003° 18’ 32.98 Aust

Havdjupne: 349 meter

Varigheit: 42 dagar for brønn og moglegheit for sidesteg med ei tidsramme på 23 dagar

Innretning: West Hercules