Operatør: Equinor

Felt: Martin Linge

Utvinningsløyve: 043

Innretning: Maersk Intrepid

Martin Linge

Martin Linge-feltet ligg nær grensa til britisk sektor i den nordlege delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Havdjupna er 115 meter. Martin Linge blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er ei fullt integrert fast produksjonsinnretning og ein flytande lager- og lasteeining (FSO) for oljelagring.

Feltet er under utbygging.

Kjelde: norskpetroleum.no