Samtykket gjeld bruk av Island Wellserver til lett brønnintervensjon på felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Brønnintervensjonsinnretninga Island Wellserver er eigd av Island Offshore. Innretninga vart bygd i 2008, fører norsk flagg og har klasse i DNV-GL.

Island Wellserver fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2009.